Info

Baserad i Stockholm, SE.

Mail: kontakt(a)a-eric.se

 

SV

Eric Andersson (f.1987) arbetar platsspecifikt och interdisciplinärt med fokus på landomvandlingsprocesser, gemensam förvaltning och mellanartliga relationer. Han intresserar sig för platser och fenomen som existerar i skuggan av stadsplaneringen och som ofta besitter värden som riskerar att glömmas bort när samhällen ”utvecklas”. Hans arbetsmetoder inkluderar praktiskt arbete på plats, kartläggningstekniker och fysiska angrepp i samhällets marginaler.

Eric Andersson är konstnär och arkitekt, han är med och driver kulturhuset Cyklopen och ingår i redaktionskollektivet för den anarkistiska tidningen Brand.

 

ENG

Eric Andersson (b.1987) engages in site-specific and interdisciplinary work centered on land transformation processes, collective management and interspecies relationships. He delves into places and phenomena that lie in the shadows of urban planning and often possess values that are at risk of being forgotten as societies ”develop". His working methods include practical work on site, mapping techniques and physical interventions in the margins of society.

Eric Andersson is an artist and architect, he co-runs the cultural/social center Cyklopen in Stockholm and is part of the editorial collective of the Swedish anarchist magazine Brand.

 

 

Index