Current

August 2018 - 1 month working visit in Athens, GR

 

b.1987, SE. Based in Stockholm.
Contact - Kontakt@a-eric.se
Transdisciplinary, site-specific

 

Education

MFA Fine Art, Konstfack University of Arts, Crafts and Design 2016, Stockholm, SE
Urban + Architectural Design / Laboratory, Chalmers School of Architecture 2013, Gothenburg, SE
BA Architecture, Chalmers School of Architecture 2012, Gothenburg, SE

 

Residencies

2018 RaumArs, Rauma, FI
2017 CRIR Christiania Researcher in Residence, Copenhagen, DK
2017 Pilotenkueche, Leipzig, DE
2017 Intercambiador ACART, Madrid, ES

 

Grants

2018 Helge Ax:on Johnsons Stiftelse, Travel grant
2017 The Swedish-Finnish Cultural Foundation, Travel grant
2017 Letterstedska föreningen, Grant
2017 Swedish Art Grants Committee, Assistant grant(Lisa Torell, Tromsø/Stockholm)
2017 Nordic Culture Point, Mobility support
2017 IASPIS, International cultural exchange
2016 Royal Swedish Academy of Art, Grant for young artists

 

SV

Mitt arbete består av en pågående undersökning av vad som inom stadsplanering ofta kallas o-programmerade platser. Det är platser som existerar i skuggan av utvecklingen och som ofta besitter värden som har en tendens att glömmas bort när staden 'utvecklas'; värden bortom säkerhet, homogenitet och ordning.

Denna undersökning består av tre olika tillvägagångssätt:
- Platsobservationer, i form av stadsvandringar.
- Förslag till förändringar, i form av skisser och tävlingsbidrag.
- Fysiska ingrepp, i form av tillägg eller justeringar.

Mestadels genomför jag mina projekt anonymt och i städernas marginal.

 

ENG

My practice consists of an ongoing investigation of what in urban planning often is called un-programmed spaces. Spaces that exist in the shadow of development, often possessing values that have a tendency to get lost when the city is 'developing'; values beyond security, uniformity and order.

This investigation consists of three different approaches:
- Place observations, in terms of city walks.
- Proposals for change, in terms of sketches or competition entries.
- Physical interventions, in terms of additions or adjustments.

My projects are mostly executed anonymously and in the margin of cities.

 

 

Index