Shadow Population - ZK/U Zentrum für Kunst und Urbanistik, Berlin, DE, Jan 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 channel video + sound

Exhibited at ZK/U - Zentrum für Kunst und Urbanistik, Berlin, as a part of Vorspiel, organized by Transmediale and CTM.

Collaboration with Eirik Falckner (camera/action) and Varg²™ (sound). 

Featured in Graa - a full length film documenting experimental graffiti and interventions in public space done by Graa Collective.

Funded by Iaspis - the Swedish Arts Grants Committee’s International Program and the Swedish Royal Academy of Fine Arts.

Photo 4 and 7 by Stephen Wilks

 

SV 

Under min residensperiod på ZK/U Berlin 2019-2020 initierade jag ett platsspecifikt projekt om artöverskridande, samskapade urbana gemenskaper. Projektet undersökte Berlins lindträd som ett slags möjliga noder för kommunikation över artgränser. Materialet i projektet bestod av tre filmer och ett ljud och syftade till att lyfta fram det gemensamma i form av delandet av stadsrummet och dess fysiska element. Projektet innehåller teman som mer-än-mänskliga fenomen, urbana gemenskaper och praktiska undersökningar på plats.  

Projektet utgår från undersökningar i kvarteret Moabit, där två helt olika grupper av djur - människor och eldlöss - delar samma resurser. Eldlöss hör hemma i Moabit och på kvarterets trädstammar ses de ofta forma stora ansamlingar bestående av från tio till ibland hundra individer. En geografisk gemenskap definieras och omskapas kontinuerligt genom användandet av dessa delade resurser. I detta lösa samspel finns fortfarande utrymme för nya relationer att upprättas, kopplingar som kan lyckas eller misslyckas. Aktionerna som hittills genomförts kan ses som närmanden, snarare än erkännanden. Tankar och handlingar blir också till attacker, små förändringar tar plats under ytan.  

 

ENG 

During my artist-in-residency at ZK/U Berlin 2019-2020, I initiated an investigative artist project on interspieces co-created urban commons, by investigating Berlin’s linden trees as a sort of nodes for internatural communication. The material produced for the project aimed to highlight the commonalities in terms of shared space and physical elements. The project relate to themes such as more-than-human phenomenons, urban commons and practical work on site. 

 In Moabit, Berlin, two completely different groups of animals - humans and firebugs - share the same resources. In this open interactional space there are always connections yet to be made, relations which may or may not be accomplished. The actions taking place so far can only be seen as encounters, rather than a recognition. Every thought becomes an attack, changes are taking place under the surface. 

A geographical community is one defined over a geographic space. The common location gives the community something in common that is not shared with others outside of the location. Common resources and institutions create communities through the shared use of these facilities. 

Firebugs are native to Moabit and are constantly spreading. There has been an explosive increase in their territories in northern Europe during the last years. The reason is most likely the warmer climate. They are frequently observed to form aggregations with from tens to a hundred individuals.

 

Index