Shadow Population 2
ZK/U Zentrum für Kunst und Urbanistik, Berlin, DE
Jan 2020

 

 

 

 

 

Assistance by Eirik Falckner (camera). 

Exhibited at ZK/U - Zentrum für Kunst und Urbanistik, Berlin, as a part of Vorspiel, organized by Transmediale and CTM.

Funded by Iaspis - the Swedish Arts Grants Committee’s International Program and the Swedish Royal Academy of Fine Arts.

 

SV 

Projektet Shadow Population utgår från olika former av aktioner i stadsrummet och undersöker artöverskridande relationener i kvarteret Moabit. Ett försök att använda Berlins lindträd som möjliga noder för kommunikation över artgränser. Verket består av tre filmer och ett ljud som syftar till att på olika sätt lyfta fram det gemensamma i form av delandet av stadsrummet och dess fysiska element.

 

ENG 

The project Shadow Population is based on actions in the urban space and investigates interspieces relations in the Moabit neighbourhood. A try to use Berlin’s linden trees as nodes for internatural communication. The work consists of three films and a sound that aims to, in different ways, highlight the commonalities in terms of shared space and physical elements.

 

Index