Tillbaka Till Bergslagen
Konsthall Meken, Smedjebacken, SE
May 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV

Verket utforskar naturbegreppet genom en berättelse om ”naturen” i Smedjebacken, med utgångspunkt i spår av händelser och företeelser som går utanför det planerade. Materialet på infotavlan består av anteckningar, illustrationer och en karta. Filmen visar en undersökning på plats som jag gjorde med formgivare Evelina Mohei. Vi bygger en konstruktion som ska hjälpa oss att ta oss upp och nå naturen. Konstruktionen blir kvar på platsen som en skulptur och påminner om den process som hela tiden tagit plats inom ramen för begreppet natur, människor och andra djur som spenderat tid på plats, improviserat, försökt att nå.

 

ENG

The work explores the concept of nature through a story about the "nature" in Smedjebacken, based on signs of events and phenomenons that takes place outside of the planned. The material on the information board consists of text notes, illustrations and a map. The film shows one of the investigations on site that I did together with graphic designer Evelina Mohei. We build a construction that is supposed to help us to reach the nature. The construction is left on the site as a sculpture and reminds about the process that has always taken place in the concept of nature, humans and other animals spending time, improvising, trying to reach.

 

Index