Temporary Contact Zone / Tilapäinen Yhteysalue - Rauma, FI, July 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV

Utomhus-fanzin + film.

Utomhus-fanzinet(PDF) innehåller en text- och illustrationsbaserad berättelse om mitt möte med en räv på specifika platser i Rauma under nattetid. Det installerades på flera offentliga platser i stadens periferi och vid infotavlorna om UNESCOs världsarv i den gamla stadskärnan. Filmen kunde nås genom en QR-kod inuti fanzinet.

Filmen visar när jag tar mig in på stängda områden/privat mark i Rauma genom existerande hål och luckor i större stängsel. I anslutning till hålen har jag kunnat se stigar skapade av djur och/eller spår av päls. Aktionerna, tillsammans med Gps-spårning, skapade en tidsspecifik karta över alla vid det tillfället existerande hål i Rauma som jag klarade att komma igenom.

Projektet genomfördes med stöd av Nordic Culture Point och Kulturfonden för Sverige och Finland.

 

ENG

Outdoor fanzine + film.

The outdoor fanzine(PDF) contains a text and illustration based story about a meeting with a fox at specific sites in Rauma at night time. It was installed in several public locations of Rauma's periphery, and at the info boards about the UNESCO World heritage in the historic city center. The film could be reached via a QR code inside of the fanzine.

The film shows me entering different closed sites/private properties in Rauma through existing holes and leakages in larger fences. In connection to the holes I could see paths shaped by animals and/or traces of fur. The actions, together with Gps-tracking, shaped a time-specific map of all, at that time, existing holes in the Rauma area that I was able to move my body through.

The project was done with support from Nordic Culture Point and the Swedish-Finnish Cultural Foundation.

 

Index