Temporary Contact Zone / Tilapäinen Yhteysalue - Rauma, FI, July 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV

Utomhus-fanzin + film.

Utomhus-fanzinet(PDF) installerades på flera offentliga platser i Raumas periferi och vid infotavlorna om UNESCOs världsarv i den gamla stadskärnan.

Filmen visar när jag tar mig in på stängda områden/privat mark i Rauma genom existerande hål och luckor i större stängsel. I anslutning till hålen har jag kunnat se stigar skapade av djur och/eller spår av päls. Aktionerna, tillsammans med Gps-spårning, skapade en tidsspecifik karta över alla vid det tillfället existerande hål i Rauma som jag klarade att komma igenom.

Projektet genomfördes med stöd av Nordic Culture Point och Kulturfonden för Sverige och Finland.

 

ENG

Outdoor fanzine + film.

The outdoor fanzine(PDF) were installed in several public locations of Rauma's periphery, and at the info boards about the UNESCO World heritage in the historic city center.

The film shows me entering different closed sites/private properties in Rauma through existing holes and leakages in larger fences. In connection to the holes I could see paths shaped by animals and/or traces of fur. The actions, together with Gps-tracking, shaped a time-specific map of all, at that time, existing holes in the Rauma area that I was able to move my body through.

The project was done with support from Nordic Culture Point and the Swedish-Finnish Cultural Foundation.

 

Index