Hulrom - with Simon Gran Danielsson, Galleri Blunk, Trondheim, February 2016

 

SV

Under en vecka gör vi ingrepp i offentliga och semi-offentilga platser i Trondheim. Vi söker efter det vi definierar som hålrum, vi letar också efter platser som i vårt tycke behöver fler, och skapar nya hålrum. Vad vi presenterar i galleriet är materialet som producerats genom våra aktioner samt en videodokumentation av vår undersökning av Trondheim under dessa dagar.

ENG

During one week we will make interventions in public and semi-public spaces in Trondheim. We search for holes that already exist, but also sites that needs to open up, and create more holes and spaces where we find it nessecary. What we present in the gallery is the leftovers of our actions and a video documentation of our investigation of Trondheim during these days.

 

Index