Centralmarkens framtid
Flemingsbergsdalen, Huddinge, SE
2022

 

 

 

 

 

 

 

Med formgivare Evelina Mohei arbetar jag i relation till den pågående stadsomvandlingen av Flemingsbergsdalen. Under hösten 2022 har vi gjort exkursioner på plats med stormkök, smältskopa och tenn och spått i de tillfälliga vattensamlingarna för att föreställa oss platsens framtid – ett försök att komplettera de vaga, likriktade och ibland verklighetsfrånvända projektbeskrivningarna om platsens utveckling. Det är ett sätt att skriva alternativa framtidscenarion, med platsen som huvudperson – en individ med minnen och vilja. Spådomarna innehåller teman som förändring, maktlöshet, sorg och pånyttfödelse.

 

Index